Na straży dobrych praktyk tłumaczeniowych

Komunikacja we współczesnym świecie ma zupełnie inne oblicze niż jeszcze dziesięć czy dwadzieścia lat temu. Informacje i różnego rodzaju treści „rodzą się” i „mnożą się” w tak zastraszającym tempie, że bez wsparcia i pracy tłumaczy z całego świata ludzie z różnych zakątków globu nie mieliby najmniejszych szans na tak swobodne porozumiewanie się, które dziś praktycznie nie wie, co to granice. Na straży dobrych praktyk tłumaczeniowych, przez co rozumiemy przestrzeganie najwyższych branżowych standardów, a także samych praw tłumaczy, stoją międzynarodowe organizacje. To o nich dziś wam opowiemy.

Kluczową kwestią wyboru tłumacza jest dla ciebie jego profesjonalizm, a także nienaganna opinia w środowisku? Najprostszym sposobem dotarcia do zaufanego eksperta jest skonsultowanie się ze specjalistami z renomowanego biura tłumaczeń.

International Federation of Translators

Zrzesza ponad 100 stowarzyszeń zawodowych, a także reprezentuje ponad 100 000 tłumaczy w ponad 60 krajach. Zajmuje się promowaniem profesjonalizmu w każdym obszarze, którym się zajmuje, poprawiać warunki pracy tłumaczy i chronić prawa przedstawicieli tego zawodu, a także dotyka kwestii wolności słowa.

Wydaje czasopismo „BABEL” (drukuje tu artykuły z całego świata) i biuletyn „Translatio” (na jego łamach członkowie organizacji informują o swoich działaniach).

International Association of Professional Translators and Interpreters (IAPTI)

Jak sama nazwa wskazuje jest to międzynarodowe stowarzyszenie profesjonalnych tłumaczy pisemnych i ustnych. Wśród głównych celów, które przyświecają pracy tej organizacji znajdują się: promowanie etyki w tłumaczeniach pisemnych i ustnych, „tworzenie” forum do dyskusji związane z problemami globalizującego się świata, poruszanie ważnych w branży kwestii technologiczno-etycznych.

Oprócz międzynarodowych konferencji organizuje bezpłatne seminaria internetowe i inne kursy dla członków, a także wydaje cyfrowy biuletyn „The IAPTImes”.

International Association of Conference Interpreters (AIIC)

Zajmuje się reprezentowaniem interesów ponad 3000 członków w ponad 100 krajach. Warto podkreślić, że jest to jedyne na skalę międzynarodową stowarzyszenie tłumaczy konferencyjnych. Wśród działań, których się podejmuje znajduje się przede wszystkim promowanie najwyższych standardów jakości i etyki zawodowej – można powiedzieć, że działa na korzyść całego środowiska tłumaczy konferencyjnych. Wśród innych zadań, których się podejmuje można znaleźć m.in.: programy dla młodych tłumaczy konferencyjnych, kwestie normalizacji przepisów, obecność nowych technologii w branży, przekładanie w obszarach o wysokim poziomie konfliktu, a także tak istotne zachowanie światowego dziedzictwa językowego.

Dorzućmy jeszcze, że wydaje webzin o nazwie „Communicate!”.

International Association for Translation and Intercultural Studies (IATIS)

Jest to forum stworzone z myślą umożliwienia uczonym reprezentującym bardzo różne środowiska regionalne i dyscypliny naukowe debatę na tematy i wszelkie kwestie związane z tłumaczeniami, a także wszelkimi innymi formami komunikacji.

Translators without Borders

Organizacja non-profit stworzona z myślą pomocy organizacjom non-profit zajmujacycm się pomocą humanitarną. Wśród najważniejszych celów, które obrała sobie za cel znaleźć można m.in. wyeliminowanie barier językowych utrudniających działania humanitarne poprzez włączenie do działań organizacji humanitarnych non-profit wolontariuszy będących zawodowymi tłumaczami, stworzenie możliwości tłumaczenia już na poziomie lokalnym czy w ogóle ogólne podnoszenie świadomości związanej z barierami językowymi.

European Society for Translation Studies (EST)

Jest międzynarodową organizacją non-profit zajmującą się promowaniem badań w takich obszarach, jak: tłumaczenie pisemne, ustne i lokalizacja. Główne cele, które obrało sobie EST za obszar swoich działań to m.in. wspieranie badań dotyczących tłumaczeń pisemnych i ustnych, promowanie edukacji dla nauczycieli tłumaczeń pisemnych i ustnych, a także doradztwo w zakresie szkolenia tłumaczy.

Przyznaje kilka dorocznych nagród, a co trzy lata nagrodę najlepszemu młodemu naukowcowi w dziedzinie tłumaczeń.

Warto też wspomnieć o tym, że posiada własne zasoby dla naukowców, w tym linki do list konferencji, czasopism dostępnych online, grup badawczych, instytucji szkolących tłumaczy, bibliografii internetowych, a także wielu innych.

International Association of Medical Translators and Writers and Related Sciences /Tremédica

Jest to międzynarodowa organizacja, która zajmuje się promocją zawodów związanych z tłumaczeniami medycznymi. Bardzo aktywnie uczestniczy w organizacji wydarzeń dotyczących językowych aspektów medycznych.

World Association of Sign Language Interpreters (WASLI)

Jest to międzynarodowa organizacja zajmująca się promowaniem zawodu tłumacza języka migowego.

Chcesz dotrzeć do odpowiedniego tłumacza, który nie tylko jest świetnym lingwistą, ale także posiada doświadczenie w twoim obszarze działań? Jeśli zależy ci na szybkim nawiązaniu współpracy z właściwym ekspertem, porozmawiaj z profesjonalistami z renomowanego biura tłumaczeń.