Czy tłumacz może odmówić tłumaczenia?

W branży tłumaczeniowej zlecane są treści o różnym charakterze. Niektóre tłumaczenia dotyczą długich tekstów, inne krótkich prostych pism. Czy tłumacz może odmówić tłumaczenia? Jakie powody mogą zadecydować o odmowie? Czy autor przekładów posiadający uprawnienia do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego jest skazany na przyjmowanie wszystkich zleceń jakie trafią w jego ręce? Jest kilka okoliczności, które pozwalają na to, aby tłumacz zrezygnował z wykonania zlecenia. Inaczej ma się sprawa w przypadku tłumaczeń zwykłych i specjalistycznych, inaczej gdy mowa o tłumaczeniach przysięgłych. W tym artykule znajdują się informacje dotyczące zasadności odmowy wykonania tłumaczenia.

Tłumaczenia zwykłe i specjalistyczne

Tłumacze, którzy prowadzą własną działalność, maja tą możliwość, że sami decydują które zlecenia odrzucą, a których się podejmą. Powodem odmowy może być brak wystarczających kwalifikacji do przetłumaczenia treści, którą zleca klient. Ten powód pozbawia tłumacza zarobku, dlatego tak ważne jest, aby ciągle kształcić się i usprawniać swój warsztat. Im większa rozpiętość w tematyce i rodzaju tłumaczeń, tym większa szansa na lepsze zarobki. Odmawiając tłumaczenia ze względu na brak wystarczającej wiedzy w danych przekładach, tłumacz może pozbawić się wynagrodzenia oraz kolejnych klientów. Jak wiadomo, niezadowolony klient chętnie dzieli się opinią z innymi. A to nie wróży dobrej przyszłości.

Tłumacze zwykli nieco rzadziej niż tłumacze specjalistyczni odmawiają zleceń. Choć czasem i im zdarza się zrezygnować ze zlecenia. Może to mieć miejsce wtedy, gdy po prostu zbyt dużo zleceń zostaje opracowywanych w danym czasie. Klienci chcą jak najszybciej uzyskać tłumaczenie. Brak czasu może być powodem do odmowy tłumaczenia.

W tłumaczeniach specjalistycznych również zdarza się, że tłumacz rezygnuje z wykonania tłumaczenia. Zdarza się to, gdy w tym samy czasie tłumacz ma bardziej lukratywne zlecenie. Dla korzyści pieniężnej rezygnuje więc z tańszych zleceń na rzecz tych bardziej opłacalnych.

Warto sprawdzić: Jak zostać tłumaczem zwykłym?

Trochę inaczej sprawa wygląda w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę w biurze tłumaczeń. Tłumacz jako pracownik biura, musi wykonywać polecenia przełożonego. Ma mniejszą elastyczność w wyborze zleceń, których się podejmie, a które odrzuci. Pracodawca zatrudnia tłumacza i wymaga od niego pełnej dyspozycyjności w godzinach pracy, które reguluje ustawa oraz umowa. Praca tłumacza na etacie wiąże się z tym, że brakuje swobody w decydowaniu o wyborze treści do tłumaczenia. W szczególnych warunkach, tłumacz może odmówić tłumaczenia. Dzieje się tak, gdy tłumacz przebywa na zwolnieniu lekarskim bądź urlopie wypoczynkowym. W tych sytuacjach odmowa tłumaczenia jest jak najbardziej uzasadniona.

Ciekawy artykuł: 

Tłumaczenia przysięgłe

Treści, które posiadają moc prawną podlegają tłumaczeniom uwierzytelnionym. Tłumaczeniami uwierzytelnionymi zajmować może się jedynie taki autor przekładów, który posiada uprawnienia tłumacza przysięgłego. Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego jasno określa kto może nim zostać. Aby poświadczać przekłady należy zdać egzamin na tłumacza przysięgłego. Ministerstwo Sprawiedliwości to organ państwowy, który sprawuje pieczę nad tym rodzajem przekładów i ich wykonawców.

Tłumacz przysięgły jest uprawniony do poświadczania treści, które wykonał. Czy tłumacz przysięgły może odmówić tłumaczenia? Kiedy zleceniodawcą jest osoba fizyczna lub firma, tłumacz przysięgły może odmówić tłumaczenia. Kierować się może natłokiem pracy czy nieopłacalnością tłumaczenia. Nie musi nikomu udowadniać, że powód jest prawdziwy i słuszny. Jednak w przypadku, gdy zbyt dużo zleceń zostanie odrzuconych, tłumacz pozbawia się zarobku.

Inaczej sprawa ma się gdy, rzecz dotyczy wykonania tłumaczenia na rzecz sądu. Tłumacz właściwie nie może odmówić wykonania tłumaczenia, gdy zleca je sąd. Jest to sprzeczne z ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy tłumacz przysięgły bezkarnie może odmówić tłumaczenia. Powodem odmowy może być choroba lub wyjazd służbowy. Kolejnym powodem może być wskazanie, że w tym samym czasie posiada zlecenie, które jest o wiele bardziej korzystne. Stawki za tłumaczenia przysięgłe, które zleca sąd bardzo niskie. W dodatku czas oczekiwania na wynagrodzenie to nawet rok czasu. Realizując tylko tłumaczenia sądowe, tłumacz przysięgły mógłby popaść w kłopoty finansowe. Jednak w tym przypadku,gdy zleceniodawcą nie jest osoba fizyczna bądź firma a sąd, tłumacz przysięgły musi udowodnić powód, który przyświeca odmowie. Tłumaczenia sądowe są bardzo ważne i nie może dochodzić do sytuacji, gdy lenistwo lub niska stawka będą wymówką, a nie prawdziwym powodem rezygnacji z przekładu.

Koniecznie sprawdź: Czy tłumaczenia prawnicze są trudne?